• CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 • Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website https://thuylucminhphu.vn bao gồm: email, điện thoại, nội dung khách hàng yêu cầu, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký thành viên và để xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình lập tài khoản Thành Viên và thanh toán bằng chuyển khoản, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web https://thuylucminhphu.vn sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

 • Liên lạc với Thành Viên qua Điện thoại hoặc Email để giao hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Quản trị viên có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ lưu trữ Website.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ

Địa chỉ: 124 Lê Văn Chí – KP 5 – Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0919 185 029

Email: Sales01@mipe.vn

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Quản trị viên thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: Sales01@mipe.vn

Số điện thoại: 0919 185 029

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website https://thuylucminhphu.vn được CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Ban quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH PHÚ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Bạn có thể quản lý và xóa cookie tại trình duyệt và phần cài đặt của thiết bị.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: Sales01@mipe.vn hoặc gọi điện thoại tới 0919 185 029 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

 

 

 

 

 

0919 185 029
0919 185 029