ĐẦU NỐI ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN DIN

0919 185 029
0919 185 029