BÍCH VUÔNG TIÊU CHUẨN JIS

0919 185 029
0919 185 029