Mô tả

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

ĐẦU BẤM ỐNG HỆ SAE CODE 61


ĐẦU BẤM ỐNG HỆ SAE CODE 62

0919 185 029
0919 185 029